Diamentowy Grant 2013

Informujemy, iż na podstawie komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu Programu „Diamentowy Grant” ogłoszono III edycję konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach w/w programu. Termin składania wniosków w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach ww. programu do 30 stycznia 2014 r.

Rejestracja abstraktów - Konferencja Katowice 2013

Rejestracja abstraktów na VIII Międzynarodową i LII Międzywydziałową Konferencję Naukową Studentów Uczelni Medycznych rozpocznie się w dniu 5 marca. Zapraszamy do nadsyłania streszczeń!

Wyróżnienie dla naszej konferencji!

Wyróżnienie dla naszej Konferencji!!! Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zdobyło wyróżnienie w konkursie „StRuNa 2012” w kategorii „Konferencja Roku”...

KONFERENCJA STN 2013

Najnowsze informacje dotyczące VIII Międzynarodowej LII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych

Terminarz

Nadchodzące wydarzenia
STN jest organizacją studencką, która zrzesza koła naukowe działające przy każdym z pięciu wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Celem STN jest koordynacja działalności Studenckich Kół Naukowych, współuczestnictwo w życiu naukowym Uniwersytetu oraz reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego i jego osiągnięć wobec Władz Uniwersytetu i innych organizacji naukowych. STN prowadzi rejestr kół naukowych działających przy SUM, organizuje konferencje oraz przyznaje nagrody najlepszym studentom. Gorąco zachęcamy do czynnej współpracy z kołami naukowymi, gdyż zdobyte doświadczenia niewątpliwie zaowocują w przyszłości. Uczestnictwo w konferencjach na szczeblu uczelnianym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobyte nagrody i wyróżnienia, a w efekcje zwieńczenie pracy w postaci publikacji stanowi ważny element w życiorysie i naukowej karierze każdego absolwenta.